Jak powinna wyglądać współczesna logistyka magazynowa?

0
510

Logistyka to bardzo obszerne pojęcie obejmujące ogół czynności zarządzania ładunkami. W tym zakresie występuje przyjmowanie przesyłek, składowanie towarów na magazynie oraz wysyłka. Celem całego procesu jest zapewnienie optymalnego przepływu towarów z uwzględnieniem oszczędności czasu, zasobów i kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa. Tylko efektywnie zaplanowane procesy mogą zapewnić ciągłość dostaw i osiągnięcie celu przedsiębiorstwa. W całym przedsięwzięciu czynny udział bierze cały magazyn logistyka musi być dostosowana do charakteru i działalności firmy.

Główne zadania stawiane przed logistyką magazynową

Aby sprostać wymaganiom dostawców i odbiorców procesy logistyczne muszą spełniać ważne cele. Kluczową sprawą jest minimalizacja wszystkich kosztów operacyjnych przy zachowaniu innych uwarunkowań:

 • odpowiedniej organizacji pracy,
 • efektywnego wykorzystania urządzeń do przeładunku,
 • zachowanie bezpieczeństwa podczas transportu i przechowywania towarów,
 • maksymalne wykorzystanie powierzchni magazynowej przy minimalnym nakładzie sił i środków,
 • łatwy dostęp do towarów i ich łatwa identyfikacja w przestrzeni magazynowej.

Tylko spełnienie wszystkich powyższych warunków będzie korzystnie wpływało na pracę przedsiębiorstwa. Kolejną ważną rzeczą jest wydajny magazyn logistyka w tym zakresie obejmuje odbieranie zamówień oraz wysyłkę do odbiorców pośrednich i bezpośrednich.

Jaki powinien wyglądać nowoczesny magazyn?

Aby zapewnić płynną komunikację magazyn musi być dopasowany do różnych wymagań:

 • uwzględniać model organizacyjny przedsiębiorstwa,
 • posiadać odpowiednią powierzchnię dla zakładanej ilości towarów,
 • umożliwiać działanie systemów typu WMS,
 • spełniać wszystkie zadania w ramach pracy operatorów logistycznych,
 • posiadać przygotowane stanowiska dla przechowywanych towarów,
 • wykorzystywać nowoczesne rozwiązania w zakresie przeładunku i wysyłki towarów.

Przed projektowaniem magazynu występuje dokładna analiza potrzeb i najważniejszych priorytetów danej firmy. Skalowalność biznesu jest cechą, którą musi uwzględniać logistyka magazyn powinien być dopasowany do przyszłych potrzeb firmy.

Przeładunek i systemy do magazynowania towarów

Obsługa towarów i przesyłek to operacje wymagające odpowiedniej infrastruktury, która musi obejmować operacje przesunięć międzymagazynowych i składowanie. Przepustowość wymaga urządzeń do ładowania, podestów oraz dźwigów. Osobną sprawą jest zapewnienie sprawnego systemu magazynowania. Powinien być zgodny z potrzebami przedsiębiorstwa w zakresie:

 • przestrzeni i powierzchni przechowywania towarów,
 • charakterystyki składowanych towarów,
 • budżetu przedsiębiorstwa,
 • rotacji towarów.

Magazyn powinien mieć założone instalacje regałowe, które z jednej strony będą oszczędzały powierzchnię a jednocześnie będą doskonale dopasowane do wielkości towarów. W większości przypadków potrzebne będą urządzenia przeładunkowe:

 • sterowane przez wykwalifikowanych operatorów – wózki widłowe, paletowe, podnośniki. itp.,
 • autonomiczne urządzenia sterowane przez programy komputerowe – są to głównie układnice pojemnikowe, przenośniki czy wózki wahadłowe.

Technologia musi być dostosowana do możliwości organizacyjnych magazynu i pozwalać na płynną pracę na każdym etapie łańcucha dostaw. Dlatego w magazynach używa się powszechnie urządzeń do identyfikowania i zarządzania transportem przesyłek:

 • czytniki danych – terminale radiowe pozwalające na wprowadzenie danych przesyłek do systemu i oznaczenie ich w konkretnym miejscu w łańcuchu dostaw.
 • Systemy ERP – umożliwiające zarządzaniem operacjami w magazynie. Dzięki nim możliwe jest optymalne rozmieszczenie towarów na regałach, ustalenie najkrótszych dróg przejazdu i rzeczywisty podgląd stanu zapasów.

Jak zapewnić optymalny poziom bezpieczeństwa?

To nie wszystkie zagadnienia, z którymi musi się zmagać logistyka magazyn to miejsce pracy o szczególnym charakterze. Występuje tu duży ruch towarowy a pracownicy są narażeni na występowanie wypadków. Należy zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa zarówno ludziom, jak i przechowywanym towarom. Priorytetem jest ochrona przeciwpożarowa, przeprowadzanie okresowych kontroli oraz dbanie o przestrzeganie zasad BHP.

 

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę.